РАМКИ

Всички картини за продажба са професионално рамкирани (с малки изключения, в които клиентите правят това самостоятелно или картината е съвсем нова и все още не е била рамкирана от мен). Извън рамката по размер, изпълнена в дърво или пластмаса, може да има паспарту или подрамник от дърво/ пластмаса. Рамките, паспартутата и/или подрамниците са включени в цените на картините. Ако поради някаква причина рамката на дадена картина не е приемлива за клиента, бих могла да я сменя при допълнително заплащане на материалите за рамкиране и разходите за транспорт, ако това е приложимо. Работя със същите две ателиета от 20 години, с които сме установили добри взаимоотношения, основаващи се на отличното качество на материалите, работата им и сроковете, необходими за изпълнението.