Silvia Karamfilova Art "Captain nemo’s city"

ГРАДЪТ

„Градът представлява пейзаж, построен от истинския живот.” (Хуго фон Хофманстал)

Тази поредица започва през 2016 г. Идеята за осъществяването й дойде от факта, че до сравнително скоро живеех в големи градове. Сюжетите на тези картини не представляват археологическа атракция или туристически гид.

Цикълът, който все още не е завършен, се състои от серия от картини, изобразяващи различни градове със символично значение. Историите на тези градове преминават прага на тяхното физическо значение. В общата си история всеки един от тези градове съдържа множеството преживявания и опит на различните хора, мигрирали там за да ги основат с желанието за по-добър живот. Всички те привнасят в тях своя дух и култура, интереси и желания, и т.н… Изпълвайки града с историите си, създават общия облик и обуславят специфичния характер на всеки един град. Всеки един се превръща в част от градската среда и така допринася за развитието, промяната и естествено упадъка й. Градът предоставя поле за общуване, обмяна, сливане или сблъсък между различни елементи: хора, мисли, идеи, умения, интереси, желания, чувствителност, стоки, богатсва, идеологии, дори и нелепици.

Както посочва героят Бенджамин Франклин в книгата на Дейвид Кишик „Проектът Манхатън – една теория за един град”: „Сградите представляват було, спуснато върху лицето на живота”. Предлагам ви да се опитате да повдигнете това було и да уловите духът на градовете, които съм избрала да ви представя. Повечето се намират в Европа, близкия Изток, Африка и далечния Изток, а някои са въображаеми.

Мисля си, че не е редно да приемаме един град такъв какъвто е, а по скоро такъв какъвто би трябвало да бъде в мечите ни. Но това, което предлагам, не е утопичния златен град на Томазо Кампанела. По скоро, предлагам на публиката да преследва човешкия стремеж към КРАСОТАТА в градската среда и МИРА във взаимоотношенията. Това е важно защото живеем в турбулентни времена.

Някои от картините в този цикъл продължават практиката ми да използвам кристални елементи, вграждайки ги в дървени плоскости. Така използвам възможността, която кристалите притежават да отразяват светлината по един специфичен почти магичн начин, който допринася допълнително за приказното звучене на картините.