Silvia Karamfilova Art "Magnificence"

ИЗТОК

“Изтокът принадлежи на Бог.
Западът принадлежи на Бог.
Северните и южните земи,
Почиват мирно в ръцете му.” („Западно-източен Диван”, Йохан Волфганг Гьоте (1749 – 1832)

Идеите за повечето от картините в този цикъл идват от пътуванията ми в Близкия Изток и централна Азия (Узбекистан), както и от времето когато бях студентка в САЩ.

Шанса да живея, уча и работя в САЩ, както и да съжителствам близо 20 г. с приятели и колеги, идващи от държави, в които преобладаваща е западната култура, ми е позволило да разбера до някаква степен западната гледна точка за света. Наред с това, ценя и позицията на родината ми като кръстопът между Изтока и Запада. Въпреки, че това е едно доста „проветриво” местоположение от гледна точка на историческо, политическо, социално и икономическо развитие, факта че съм живяла в България ми помага да разбера основни идеи, които са изградили и оформили западния свят. А те са дошли от Изток, минавайки прези нашите земи и са били видоизменени преди да достигнат окончателната си дестинация на Запад. Вероятно са претърпяли допълнителна трансформация там.

Това сливане на култури бе очевидно не само по време на последните ми пътувания на Изток и на Запад, но беше видно още когато бях студентка. Тогава бях поканена да се присъединя към серия от курсове и семинари под надслов “Honors Program”, организирани от Министерство на образованието на САЩ. Целта им беше да предоставят познание и множество гледни точки в следните сфери:

  • осмислянето на някои от „големите идеи” на западната традиция в изкуствата, хуманитарните, социалните и естествени науки
  • оценка на предизвикателствата, отправени към западната интелектуална традиция, предвид гласовете, които са критичо настроени към нея, и които биват традиционно маргинализирани
  • разглеждане на предположенията и хипотезите, защитавани от не-Западни култури както и
  • осъществяването на връзки между различни дисцплини и задаването на всеобхватни въпроси, преминаващи границите на която и да е единствена дисциплина.

И така, тази поредица от картини представлява естествено продължение на идеите, с които се срещнах по време на следването си.

Леонардо да Винчи казва „Научете се как да виждате. Осмислете факта, че всичко е свързано с всичко друго.”