Silvia Karamfilova Art "Dualism 2"

ДУМИ

Зад всяка дума има метафора (значение), концепция, която е преминала през времето и националните граници, за да стане основа на повечето езици. Сред думите, представени в настоящия цикъл от картини, са: „Време”, „Познание”, „Светлина”, „Дуализъм”, „Пътуване”, „Уют”, „Войн”, „Уединение”, „Религии”, „Ритъм”, „Издръжливост”, „Път”, „Пристанище”, „Тайна”, „Дом”, и други. Това са все думи от живота ни.

„Създаването на думи – потребност на човека.
Използването на думите – признак на умение.
Разбирането на думите – признак на прозрение.
Премълчаването на думите – признак на чувствителност.
Чувствителността към думите ражда озаренията.” (П.Б.)
„В света няма нищо безмълвно” („Пътят на озарението: учението на Суфийте”, Хазрат Инаят Хан)
„Внимавай за смисъла, а думите сами ще се подредят”. („Алиса в страната на чудесата”, Луис Карол)
„Толкова например различни думи има на света и нито една от тях не е без смисъл.” (Апостол Павел, Първо послание към коринтяните)